WAARDEVOL - KINDERCOACHING

 Gedragsspecialist - Kindercoach - Opvoedcoach

Coaching & Werkwijze

Kindercoaching.

Het coachen van kinderen is een kortdurende en laagdrempelige vorm om te helpen wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling.

Met ouders wordt meegekeken naar de belemmeringen in de ontstane situatie.
We gaan samen met het kind op zoek naar kansen en mogelijkheden.
We concentreren ons op de oplossing, niet op de problemen.
Zodat een kind weer kind kan zijn.

"Waardevol - kindercoaching" werkt vanuit een Christelijke visie.
Het persoonlijk geloof is een belangrijke drijfveer.
Ik leef, handel en werk vanuit Bijbelse waarden.
Elk kind is uniek en waardevol.
We gaan ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en deze in zetten voor hun leven.
Ze in hun waarde laten en laten zien wie ze zijn.

Natuurlijk is elk kind welkom ongeacht zijn of haar overtuiging en zal ik iedereen met respect en ruimte benaderen.

Een beetje extra hulp kan zoveel meer kansen bieden.

Werkwijze.
Kennismaking.

Dit eerste gesprek is telefonisch of kan plaatsvinden in de praktijk.
Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
Naar aanleiding van deze eerste kennismaking maken we de keus of we met elkaar verder gaan in het coachingstraject.

Intakegesprek ouders.

Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt u per mail de algemene voorwaarden en een intake formulier.
Het zou fijn zijn als deze twee dagen voor het gesprek ingevuld retour zijn gestuurd.

Tijdens het intakegesprek zal met de ouders gekeken worden naar de hulpvraag.
We kijken ook verder hoe het coachingstraject er uit gaat zien.
Aan het eind van dit gesprek zal duidelijk zijn of en hoe we de coaching gaan doen.
Mocht het nodig zijn dat er een andere begeleiding nodig is dan zal ik daarover adviseren en doorverwijzen.

Intake gesprek kind.

Op een veilige en ontspannen manier zal ik in deze sessie kennis maken met uw kind en uw kind met mij.
Met behulp van spel en cratieve werkvormen werken we toe naar de hulpvragen van uw kind.
Deze hulpvraag zal tijdens het coachingtraject leidend zijn.

Coachingstraject.

Alle sessies met het kind vinden plaats in mijn praktijk.
Allereerst zal er gewerkt worden aan een vertrouwensrelatie.
Alleen als uw kind zich veilig en vertrouwd voelt zal hij/zij zich durven uiten.

Tijdens de volgende sessies zal de behandeling centraal staan.
Door inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens, gedachten, gedrag, mogelijkheden en kwaliteiten zal daarom gestimuleerd worden om zelf een oplossing te zoeken voor zijn problemen of belemmeringen.

Het leert zelf tot verandering te komen!
Dit zijn waardevolle leermomenten.
Het vergroot hun zelfvertrouwen en leert met vertrouwen en plezier naar de toekomst te kijken.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes die passen bij de behoefte en interesse van uw kind zoals :
 • rollenspelen
 • handpoppen
 • 'poptalk', poptalk brengt communicatie in beeld. (gecerticificeerd trainer)
 • kleien, tekenen
 • metaforen
 • sociaal emotionele spellen
 • verhalen
 • muziek
 • RET (Rationele Emotionele Therapie, waarbij negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten)
 • Coachee - spel (gecertificeerd trainer)
 • Cool kikker training (gecertifeerd trainer) (sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining)
 • Je bibbers de baas (faalangsttraining)
 • Tim en Flapoor (sociale vaardigheidstraining 6-12 jaar)
 • Teken je gesprek
 • Sterk(er) staan (oefeningen bij faalangst)
 • Beeld en breintraining ( gecertificeerd trainer/coach)Afronding en eindgesprek.

Wanneer het kind weer het vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te gaan ronden we het af.
We vieren wat we geleerd hebben en evalueren het traject met u in een eindgesprek.

Hoe lang een traject duurt hangt af van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.
(gemiddeld 3-6 sessies)

informatie :
mail : waardevol-kindercoaching@outlook.com
(waardevol-kindercoaching werkt alleen op afspraak)

of via het contactformulier: Naar contact formulier.

Terug naar homepage Waardevol-Kindercoaching