WAARDEVOL - KINDERCOACHING
 Gedragsspecialist - Kindercoach - Opvoedcoach

Even voorstellen.........

Even voorstellen.
Mijn naam is Wi-ja Boelhouwers, echtgenote en moeder van vijf kinderen,
groepsleerkracht in het basisonderwijs, gedragsspecialist, kindercoach en opvoedcoach. Bij het opvoeden van mijn eigen kinderen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat ieder kind op zijn/haar eigen wijze
mag opgroeien en opbloeien tot een eigen individu.

In mijn werk als leerkracht merkte ik dat er een groeiende behoefte is om kinderen goed te begeleiden op sociaal emotioneel gebied.

In mij groeide het verlangen en de passie om kinderen hierin te begeleiden.
Om kinderen bewust te maken van hun eigen kunnen en ze in staat te stellen problemen aan te pakken en op te lossen.
Ze helpen om zichzelf te helpen.
Ik merkte dat ik graag meer wilde betekenen voor het individuele kind dat net iets extra's nodig had.
Daarvoor heb ik de Master studie gedragsspecialist aan de Hogeschool Windesheim gedaan.
(Voor een volledig overzicht van de genoten opleidingen en cursussen zie link)
naar link ⇒ Linkedin Wi-ja Boelhouwers
Dit gaf me handvatten om kinderen met extra onderwijsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.
Jammer genoeg bemerkte ik dat daar in het onderwijs vaak te weinig tijd voor is.
Daarom ben ik de praktijk "Waardevol - kindercoaching" gestart.
Om elk kind de aandacht en tijd te geven waar ze behoefte aan hebben.

Volg waardevol-kindercoaching ook op facebook:
Regelmatig verschijnen hier interessante collums.
naar link ⇒ Facebook Waardevol-kindercoaching

Privacyverklaring van
WAARDEVOL-KINDERCOACHING.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Wi-ja Boelhouwers van waardevol-kindercoaching, gevestigd te Emmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 690 43264

Persoonsgegevens.
 • Doel van verwerking
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
  Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
 • Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
 • Beveiliging
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
  Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
 • Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
  We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
  Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
 • Rechten betrokkene
  Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

informatie :
mail : waardevol-kindercoaching@outlook.com
(waardevol-kindercoaching werkt alleen op afspraak)

of via het contactformulier: Naar contact formulier.

Terug naar homepage Waardevol-Kindercoaching